Releases

Date Title and Summary Additional Formats
Toggle Summary Meddelelse nr. 10/2006: LifeCycle Pharma, FDA godtager LifeCycle Pharma A/S' ansøgning om nyt lægemiddel for LCP-FenoChol og påbegynder sagsbehandling
FDA godtager LifeCycle Pharma A/S' ansøgning om nyt lægemiddel for LCP-FenoChol (fenofibrat) og påbegynder sagsbehandlingen af ansøgningen.
View HTML
Toggle Summary Announcement no. 10/2006 LifeCycle Pharma, FDA Accepts LifeCycle Pharma A/S' New Drug Application for LCP-FenoChol for Review
FDA accepts LifeCycle Pharma A/S' New Drug Application for LCP-FenoChol (fenofibrate) for review.
View HTML
Toggle Summary Investor Service Meddelelse nr. 1/2006: InvestorService: LifeCycle Pharma, udnævner Chef for Investor og Public relations View HTML
Toggle Summary Investor Service Announcement no. 1/2006 LifeCycle Pharma, Appoints Vice President Investor and Public Relations View HTML
Toggle Summary Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2006: LifeCycle Pharma, udsteder warrants til nye medarbejdere
LifeCycle Pharma A/S udsteder 96.000 warrants til nye medarbejdere.
View HTML
Toggle Summary Announcement no. 9/2006 LifeCycle Pharma, issues warrants to new employees
LifeCycle Pharma A/S issues 96,000 warrants to new employees.
View HTML
Toggle Summary Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2006: LifeCycle Pharma, insideres handler
Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med LifeCycle Pharma aktier og tilknyttede værdipapirer.
View HTML
Toggle Summary Announcement no. 8/2006 LifeCycle Pharma, insiders' tradings
Report of transactions in LifeCycle Pharma shares and related securities by persons discharging managerial responsibilities and persons/companies closely associated with these.
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, quarterly report Q3
For the third quarter of 2006, LifeCycle Pharma A/S reported a net loss of DKK 36.9 million compared to a net loss of DKK 27.4 million for the same period in 2005. LifeCycle Pharma reports a net loss of DKK 101.0 million for the first nine months of 2006.
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, kvartalsrapport 3. kvartal
I tredje kvartal af 2006 realiserede LifeCycle Pharma A/S et nettounderskud på DKK 36,9 mio. sammenlignet med DKK 27,4 mio. i samme periode af 2005. LifeCycle Pharma har realiseret et nettounderskud på DKK 101,0 mio. for de første ni måneder af 2006. LifeCycle Pharma fastholder sine
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, articles of association November 2006
articles of association
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, vedtægter november 2006
Vedtægter
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, notering af nye aktier 23. november 2006
Københavns Fondsbørs har besluttet med virkning fra den 23. november 2006 at optage 1.650.000 stk. nye aktier a 1 kr. til notering i LifeCycle Pharma som følge af udnyttelse af overallokeringsretten. Kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs og Selskabsstyrelsen.
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, listing of new shares 23 November 2006
The Copenhagen Stock Exchange has decided to admit 1,650,000 new shares of DKK 1 to listing in LifeCycle Pharma with effect from 23 November 2006 due to the fact that the option to subscribe for additional 1,650,000 new shares in relation to the offering of shares in LifeCycle Pharma has been fully
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, Lundbeck´s portfolio of shares in LifeCycle Pharma
Pursuant to Section 29 of the Danish Securities Trading Act and in continuation of the IPO of LifeCycle Pharma and the exercising of the over allotment right of 1,650,000 shares it is hereby announced that Lundbeck owns 8,750,752 shares in LifeCycle Pharma at 20 November 2006, corresponding to
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, meddelelse om fuld udnyttelse af overallokeringsret
Morgan Stanley & Co. International Limited udnytter overallokeringsretten på 1.650.000 aktier i LifeCycle Pharma A/S. Bruttoprovenu til selskabet udgør ca. kr. 72,6 mio.
View HTML
Toggle Summary Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2006: LifeCycle Pharma, Lundbecks beholdning af aktier i LifeCycle Pharma
I henhold til værdipapirhandelslovens §29 og i forlængelse af børsføringen af LifeCycle Pharma og udnyttelse af overallokeringsretten på 1.650.000 aktier meddeles det hermed, at Lundbeck pr. d.d. ejer 8.750.752 stk. aktier i LifeCycle Pharma, svarende til 28,8% af aktiekapitalen.
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, storaktionærmeddelelse (§29) fra Alta Partners III
storaktionærmeddelelse (§29) fra Alta Partners III
View HTML
Toggle Summary SEA no. 05/2006: LifeCycle Pharma, financial calendar
Financial Calendar
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, fondskodeskift med virkning fra den 17. november 2006
Den midlertidige ISIN i LifeCycle Pharma vil blive slettet af kurslisten med virkning fra den 17. november 2006. På baggrund heraf forhøjes aktiekapitalen tilsvarende i ISIN DK0060048148. Kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, storaktionærmeddelelse (§29) fra H. Lundbeck A/S
Storaktionærmeddelelse (§29) fra H. Lundbeck A/S
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, notification from major shareholder (section 29) from H. Lundbeck A/S
Notification from major shareholder (section 29) from H. Lundbeck A/S
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, vedtægter november 2006
Vedtægter
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, storaktionærmeddelelse (§29) fra Nordic Biotech K/S
Storaktionærmeddelelse (§29) fra Nordic Biotech K/S
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, deletion of temporary ISIN with effect from 17 November 2006
Please be informed that the temporary ISIN code will be deleted from the Official List with effect from 17 November 2006. The share capital in ISIN code DK0060048148 is consequently changed. The increase has been registered with the Danish Commerce and Companies Agency.
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, finanskalender
Finanskalender
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, articles of association November 2006
Articles
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, notification from major shareholder (section 29) from Novo A/S
LifeCycle Pharma, notification from major shareholder (section 29) from Novo A/S
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, storaktionærmeddelelse (§29) fra Novo A/S
LifeCycle Pharma, storaktionærmeddelelse (§29) fra Novo A/S
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, optagelse til notering 13. november 2006
Det skal herved meddeles, at LifeCycle Pharma vil blive optaget til notering på Københavns Fondsbørs med virkning fra den 13. november 2006. LifeCycle Pharma vil blive placeret på Den Nordiske Liste i MidCap-segmentet. Vi henviser i øvrigt til det offentliggjorte prospekt samt den offentliggjorte
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, admission to listing 13 November 2006
Please be informed that LifeCycle Pharma will be admitted for listing on the Copenhagen Stock Exchange with effect from 13 November 2006. In the Nordic List LifeCycle Pharma will be included in the MidCap segment. For further information, please see the prospectus and today's announcement regarding
View HTML
Toggle Summary Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2006: LifeCycle Pharma, meddelelse om forløb af udbud
Betydelig interesse for tegning af aktier i LifeCycle Pharma A/S - Udbuddet blev tegnet mere end 6 gange
View HTML
Toggle Summary Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006: LifeCycle Pharma, lukker for modtagelse af tegningsordrer over 2. mio. kr.
LifeCycle Pharma A/S lukker for modtagelse af tegningsordrer over 2. mio. kr.
View HTML
Toggle Summary Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006: LifeCycle Pharma, lukker for modtagelse af tegningsordrer på op til og med 2 mio. kr.
LifeCycle Pharma A/S lukker for modtagelse af tegningsordrer på op til og med 2 mio. kr.
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, foreløbig meddelelse vedrørende børsintroduktion
I forbindelse med den planlagte børsintroduktion af LifeCycle Pharma udbydes op til 11 mio. stk. nye aktier a nominelt 1 kr. LifeCycle Pharma forventes at blive optaget til notering på Københavns Fondsbørs den 13. november 2006. Notering vil ske under forudsætning af Fondsbørsens godkendelse af
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, prospekt
LifeCycle Pharma A/S Prospekt
View HTML
Toggle Summary LifeCycle Pharma, preliminary announcement regarding initial public offering
In connection with the planned listing of LifeCycle Pharma, the company makes an offering of up to 11,000,000 new shares of DKK 1. LifeCycle Pharma is expected to be admitted to listing on the Copenhagen Stock Exchange on 13 November 2006, provided that the company achieves the required
View HTML
Toggle Summary Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006: LifeCycle Pharma, offentliggør i dag prospekt i forbindelse med selskabets introduktion på Københavns Fondsbørs
LifeCycle Pharma A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med selskabets introduktion på Københavns Fondsbørs. Aktierne udbydes i kursintervallet DKK 38 til DKK 50 per aktie. Selskabet vil afholde informationsmøde i dag kl. kl. 13.00 (CET) hos Danske Bank, Laksegade 10 - Kuppelsalen.
View HTML