Release

<< Back
Mar 16, 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 05/2017

 

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S                                 København, 16 marts 2017

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Veloxis Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"), indkalder hermed til Selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

Fredag den 7. april 2017 kl. 9 CET

Hos Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 København, Danmark.

 

Dagsorden

 

1               Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

 

2               Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

 

3               Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

 

4               Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

5               Valg af revisor

 

6               Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2017

 

7               Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants samt                        ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed

 

8               Forslag fra bestyrelsen om, at alle dokumenter til brug for Selskabets generalforsamlinger i                  forbindelse med eller efter generalforsamlingen, herunder indkaldelsen og                                            forhandlingsprotokollen, skal udarbejdes udelukkende på engelsk samt ændring af                                vedtægterne i overensstemmelse hermed

 

9               Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til Selskabet til erhvervelse af egne aktier

 

10             Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til dirigenten for den ordinære generalforsamling
  Se venligst vedhæftede dokument for fuldstændige forslag.